top of page
teamwork-business-team-meeting-unity-jig

Bilan d'Orientation

D'Coachen vun Competence ASBL bidden ënner anerem "Job Sich Workshopen" an "Bilans d'Orientation" fir Schüler a Studenten un, fir se an hirer Orientéierung oder op der Sich no engem éischte Stage oder Job z'ennërstëtzen.

bottom of page